סיפור קצר (מאוד) העומד (כך אני מקווה) בפני עצמו

 [ מצורף כקובץ PDF ]