DUPLICANTS. הצעה לסדרת טלוויזיה אמריקנית

בשנת 2017 מכרתי ל"קשת אינטרנשיונל" הצעה/אופציה להפקת סדרת טלוויזיה אמריקנית, שהתגבשה תוך כדי העבודה מולם לטריטמנט/פיץ' בן 13 עמודים באנגלית. בסופו של דבר "קשת" ויתרה על האופציה והחזירה לי את הזכויות המלאות. גם ניסיונות נוספים למכור את הצעת הסדרה לחברות תקשורת-טלוויזיה ישראליות-בינלאומיות אחרות, שפה ושם התקדמו, לא הניבו בסופו של דבר דבר. חחח. אז הנה ההצעה מוגשת לכם כאן להורדה בקובץ PDF באנגלית, לקריאתכם, ואולי גם (כל עוד הלב פועם, יש תקווה, אמרו חז"ל) מי מכם כן ירים את הכפפה וינסה להפיק איכשהו את הסדרה, שאני חושב שהרעיון שלה הוא מקורי ונפלאה. אה, כן (C) All rights reserved כמובן.