Born for Free רומן אמריקאי [בלתי גמור]

בשנת 2022 כתבתי, התחלתי לכתוב ספר, שהגדרתי אותו לעצמי כ"רומן אמריקאי", אלא שבאמצע הכתיבה, למרות שהספר כתוב די יפה, כפי שתוכלו להיווכח אם תקראו בו, במה שיצא ממנו, באמצע הכתיבה פתאום הבנתי, זה נראה לי, שזה לא זה, ושהכתיבה לא תוביל לספר אותו רציתי לכתוב, או שלחילופין הרעיון לכתיבת הספר מלכתחילה לא היו טוב, ולכן לא הוביל אותי לשום מקום.

אז תחילתו של הספר, 2 החלקים הראשונים, מתוך אני לא יודע כמה שעמדו להיות, מצורפים כאן בקובץ PDF נפרד בן 47 עמודים.