העולם הזה. מיטב המאמרים. 76' - 78'

24.7.76

4.8.76

במקומות המחוקים, הופיעו כנראה, בהתאמה, המילים "פצצות אטום" ו"אורניום". ואני מניח שאו שהטקסט הלך לצנזורה וזו פסלה אותן, או מה שיותר סביר, – שהעורך אורי אבנרי הוא שהורה להוציא את המילים הללו מן הכתוב, כדי לא להסתבך עם הצנזורה, אבל בכל זאת להשאיר את מקומן של המילים בטקסט מחוק בבירור, כדי להתחכם עם הצנזורה. 

ממליץ לכם לקרוא בהקשר של המאמרון הזה כאן על פורסטר הנאצי את מאמרי ב"הארץ" ביום 12.9.18, כלומר 32 שנים לאחר מכן, 'רבין הוא הראשון שהביא  מעריץ של היטלר ליד ושם' המופיע כאן באתר במדור 'מאמרים [בהארץ] על שמאל, ימין, שמאל, ביבי, פוליטיקה ופוליטיקאים'

25.8.76

26.11.76

8.12.76

5.12.76

26.1.77

23.3.77

3.8.77

21.9.77

19.10.77

26.10.77

5.4.78


3.5.78     שני העמודים הבאים הם יחידת קריאה אחת